Greendrinks bij Leerwerkbedrijf Menso Emmen

  • Emmen, Abel Tasmanstraat 7

Maandelijks wordt een "GreenDrinks” georganiseerd bij een organisatie die zich op het vlak van Duurzaamheid, Circulariteit of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wil presenteren en deelnemers een “kijkje laat nemen in de keuken van een ander”.

Op donderdag 8 maart zijn we te gast bij Leerwerkbedrijf Menso Emmen

Menso begeleidt mensen die vallen onder de participatiewet bij hun ontwikkeling naar school of werk en stimuleert bedrijven om werkzoekenden in dienst te nemen. Menso is een zelfstandige organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de participatiewet en werkt in opdracht van de overheid. Ook zorgt Menso voor handhaving van de leerplicht.

Menso gaat uit van de talenten en mogelijkheden van de doelgroep. Zij wil ervoor zorgen dat mensen de controle nemen over hun eigen traject en haalt er voldoening uit als mensen een werkplek vinden bij een bedrijf dat goed bij hun past. Menso werkt vol overgave om kwetsbare jongeren te helpen bij het vinden van de weg terug naar school, of naar een geschikte werkplek.

Menso werkt in opdracht van de gemeente en voert wettelijke taken uit. Dat betekent dat zij haar werk conform deze wetten en regels moet uitvoeren. Daarnaast heeft Menso relaties naar werkzoekenden, werkgevers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en ketenpartners.

Meer informatie op: www.greendrinkszod.nl/menso