Emmense uitdaging

Normaliter organiseren we maandelijks een "GreenDrinks” bij een organisatie die zich op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wil presenteren. Op 10 oktober gaat de “Emmense Uitdaging” van start met als doel het bedrijfsleven structureel te verbinden met maatschappelijke (vrijwilligers-)organisaties, daardoor de samenleving mooier en aangenamer te maken en deelnemende bedrijven te upgraden naar MBO, Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

We nodigen u van harte uit om op maandag 10 oktober aanwezig te zijn bij de Kick-Off van de “Emmense Uitdaging”

De “Emmense Uitdaging” is een stichting met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven die maatschappelijke organisaties met een hulpvraag gaat koppelen aan ondernemingen, die daarin kunnen en willen voorzien.

Maatschappelijke organisaties draaien op vrijwilligers die hele goede dingen willen doen voor de maatschappij, maar niet het geld en de middelen hebben om dat te kunnen realiseren. Deze organisaties zitten niet in een koepelorganisatie, subsidies drogen op, ze weten de weg naar ondernemingen niet/onvoldoende, of ze vragen om geld bij een beperkt aantal, meestal dezelfde, bedrijven.

Ondernemingen vinden elkaar onderling meestal wel via bijvoorbeeld GreenDrinks, Lions, Ondernemersverenigingen, Commerciële Club, Rotary, etc. Ook hebben zij regelmatig producten, middelen, materialen, menskracht “over”, die ze best beschikbaar willen stellen aan “goede doelen” maar de zoektocht naar de “juiste” organisatie te veel rompslomp vinden, niet de verkeerde keuze willen maken, anderen niet tekort willen doen, etc.

Kortom, ze vinden elkaar nu niet. Daar gaat de “Emmense Uitdaging” in voorzien. Het wordt een bemiddelingsbureau, dat met inzet van het bedrijfsleven de samenleving in de gemeente Emmen leuker, prettiger, aangenamer gaat maken. Meer samen doen, meer voor de ander doen, beter invulling geven aan de participatiemaatschappij. Het wordt de moderne versie van “Noaberschap 2.0”, want alles gaat met gesloten beurzen.

Werkwijze (in hoofdlijnen, op 10/10 vertellen we u alles):

  • Een maatschappelijke organisatie dient een verzoek in om hulp (niet om geld).
  • De Uitdaging matcht in principe géén verzoeken van particulieren.
  • Bedrijven en Gemeente kunnen bij hen ingediende verzoeken om subsidie/sponsoring doorzetten of verwijzen naar de Uitdaging. De Uitdaging wordt dan “sponsorgeleider”.
  • Een verzoek wordt in behandeling genomen als het iets toevoegt aan de samenleving en de aanvrager geen geld heeft om het zelf in te kopen. De verzoeken worden door een Matchgroep gewogen.
  • Een Matchgroep-lid pakt de aanvraag op, omdat hij verwacht dat een van zijn relaties er in kan voorzien, neemt contact op met die relatie, legt hem de vraag voor en “daagt” hem uit op de aanvraag een match te maken met spullen, materialen, goederen of met uren of kennis. Let op: Alles gebeurt met gesloten beurzen!
  • Bij een “JA” wordt onderzocht wat de aanvrager werkelijk nodig heeft en wordt door een lid van de Matchgroep alles rondom de match (overdracht datum, formeel, feestelijk, pers er bij, publiciteit, tot en met bedankje van de aanvrager aan het bedrijf die in hun behoefte heeft voorzien) gecoördineerd.
  • Een Operationeel Team faciliteert, bewaakt de voortgang, publiceert via website en
  • Social Media en verzamelt relevante informatie voor het jaarverslag, zoals de waarde van de gerealiseerde matches.
  • Het management is 32-40 uren per week dedicated bezig voor de Uitdaging, inclusief de begeleiding van 2 mensen vanuit UWV & TDC op werkervaringsplaatsen.

We zijn er trots op dat een groot aantal belangrijke vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de gemeente zich inmiddels al aan de Emmense Uitdaging heeft gecommitteerd. Met een groot aantal van u hadden we graag persoonlijk de start en mogelijke samenwerking willen bespreken, maar dat is voor 10 oktober niet gelukt; we zullen dat in de komende maanden in gaan halen.

Programma:

16:30 uur Inloop en ontvangst

17:00 uur Welkom

17:05 uur Gesprekje met Directeur Nedl-Uitdaging, Bestuur, Management en wethouder Jan Bos

17:20 uur Filosofie en werkwijze Emmense Uitdaging (presentatie)

17:45 uur Pitches

18:00 uur Formele opening door Jan Bos, Wethouder Participatie

Aansluitend GreenDrinks met drankjes en hapjes (verzorgd door Hampshire Hotel, aangeboden door Rabobank Emmen-Coevorden) om de contacten met uw bestaande relaties te verstevigen, nieuwe er aan toe te voegen, om u nader over de Emmense Uitdaging te laten voorlichten of om u meteen als deelnemer of ondersteuner aan te melden.

19:00 uur Einde

Overall draagt de “Uitdaging” bij aan: - het naar een hoger niveau brengen van het ondernemersklimaat (van MVO naar MBO), het Milieu (hergebruik i.p.v. afval) en  “Noaberschap 2.0” (samen werken aan samenwerken en dat met gesloten beurzen), maar bent u ook zo nieuwsgierig naar wat de “Emmense Uitdaging” voor u als ondernemer, school, gemeentelijke afdeling of maatschappelijke organisatie kan betekenen?

Wilt u er bij zijn? Welkom, maar graag via de mail aanmelden bij info@greendrinkszod.nl. Er is géén maximum aan het aantal deelnemers. Alle belangstellende- en belanghebbende vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom!