informatieavond: De Nachtwacht van Emmen

  • vanaf 19:30

Aanstaande 7 februari vind er een informatieavond plaats in Parc Sandur (Sandurdreef 5) ter gelegenheid voor de Nachtwacht van Emmen.

Met een groep onbezoldigde vrijwilligers willen we over een periode van tussen de een en twee jaar een één op één kopie schilderen van de Nachtwacht van Rembrandt. Het betreft hier dan een natuurgetrouwe kopie, in de originele afmeting, op doek en met (moderne) olieverf.  Het schilderen vindt plaats in een voor publiek toegankelijke ruimte, wat als bezienswaardigheid, continue bezocht kan worden. Naast de schilders, die werken aan de Nachtwacht zetten we educatieve projecten op en kan het publiek interactief meedoen.  Voor ontvangst van groepen gaan we een aantal programma’s opzetten. Met name zal dit gaan over het schilderwerk wat wij verrichten, over de Nachtwacht, over Rembrandt en algemeen over beroemde Nederlandse schilders. We denken hierbij speciaal aan lezingen, excursies, bezoeken van scholen, bedrijven en verenigingen. De locatie moet derhalve goed toegankelijk zijn voor publiek en het liefst onderdeel uit maken van een conglomeraat van publiektrekkende kunst en culturele attracties. Het dient laagdrempelig te zijn voor publiek en cultureel domein. Het, door de gemeente aan ons toegewezen “Savannehuis”, is door ons dan ook beoordeeld als een uitermate geschikte locatie. Het Savannehuis is het voormalige giraffe onderkomen van de Dierentuin van Emmen. Na verplaatsing van de dierentuin is deze locatie vrijgekomen en wordt nu ontwikkeld voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. De nieuwe naam is Rensenpark.

 
We gaan voorlopig uit van 20 schilders. Op vrijwillige en onbezoldigde basis, uit Emmen of de omgeving van Emmen. 
 
Verwacht wordt het schilderij te kunnen realiseren in circa 2000 - 3000 werkuren. In tijd omgezet een werkperiode tussen de een en twee jaar.
 
Om te kunnen starten willen we proberen geld bijeen te krijgen door mogelijke subsidie (gemeente , provincie) fondsen en commerciële en non-commerciële sponsering en mogelijk crowdfunding. De aanvraag bij de gemeente is inmiddels in behandeling. Als startkapitaal is een bedrag van € 34.000 nodig in geld of goederen. De kosten van het gehele proces bedragen € 53.200 Voor de start is verder van belang dat van de startkosten van het benodigde kapitaal een aanzienlijk deel contractueel is toegezegd.  Besluitvorming “go – no-go” ligt bij de het bestuur van de Stichting “De Nachtwacht van Emmen”. 
 
We schilderen van donderdag t/m zaterdag van 11:00 tot 17.00 uur en op koopzondagen (13:00 – 17:00 uur). Een mogelijke uitbreiding tot openstelling in dagen vroeger in de week, behoort, afhankelijk van het succes, tot de reële mogelijkheden. We gaan dit project doen omdat we de amateurschilderkunst willen promoten en willen verbinden met het publiek. Dit, middels een gezamenlijke ervaring door het ontstaan van de Nachtwacht samen te beleven.