Bijeenkomst Duurzaam inzetbaarheid personeel (VPB)

"Nederland en dus ook haar arbeidsmarkt verandert in rap tempo. Er is een trend gaande dat de flexibele schil groter wordt en de kwalitatieve instroom stagneert. Daarnaast vergrijst de arbeidsmarkt, de werknemer wordt ouder en zal langer moeten doorwerken. Komt bij dat de overheid zich meer terugtrekt ofwel, we gaan van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving."

VPB-Emmen nodigt u uit voor een bijeenkomst met als thema "Duurzaam inzetbaarheid personeel". 

Meer informatie: http://www.vpb-emmen.nl/activiteiten.